Latest Postings
Loading...

Development Economy

In Search of Excellence

Urban Development

Recent Post

Mar 5, 2018
2/3/18 Jika sebegini perlunya ...

2/3/18 Jika sebegini perlunya ...

hitam rambutku, merah daraku
Alhamdullillah In Syaa Allah aku tidak keliru
tetap itu kugengam

tidakkah sebegitu juga buat kamu?perjalananku ini bukan mudah
biar bisa saja aku bikin mudah
soalnya saat kini aku permudahkan
pasti besok kita bersama payah
harus kita sadar, betapa payanhnya besok itu cukup panjang
maka biarlah aku kini payah sementara
asal saja besok cukup menyenangkan kita
namun kapan besoknya itu tidak, janganlah ditanya
biarkan saja ia datang pada waktunya semahuNya
namun yakinlah, besok itu dekat tergantung dengan keikhlasan kita
pasti itu sudah engkau mengertikan
biar terdakang lebih banyak kita lupai dari sentiasa mengingati

jika itu engkau tidak bisa pertahankan

Dia telah menjadikan burung
lihatlah pada mereka
terbanglah seperti mereka
ke mana saja semahu kamu
lelah akan datang juga akhirnya
hinggapnya nanti di mana dan seenak apa?
yang pasti terus saja mereka terbang
berulang-ulang sama saja sehingga waktunya

ingatlah, bukan aku berputus asa
mengalah Al Kahfi sudah kurenungi
kecewanya Yunus juga sudah aku mengerti
tidak lupa aku berani kentalnya Zulkarnain
maka biarlah aku menyusur Musa-Khidir
berjalan dan terus mencari
lantaran darahku masih merah
rambutku juga masih ada hitamnya
aku akan menempuh payah biar hanya tinggal aku

aku dan kamu
Dia telah tegas mengatakan "Aku adalah Aku, kamu adalah kamu"
sampai waktunya, aku adalah aku, kamu adalah kamu

KLIA, Kuala Lumpur
28 Feb., 2018
1/3/18 KEGHAIRAHAN EKONOMI CHINA, kita pernah serupa, namun kita alpa! (DRAFT)

1/3/18 KEGHAIRAHAN EKONOMI CHINA, kita pernah serupa, namun kita alpa! (DRAFT)

Mao Zedung meninggal dunia pada 9 Sept., 1976. Beliau adalah suatu susuk penting yang Allah kurniakan dalam menjadikan China sepertinya China kini. Pada 1981, mengikut Bank Dunia, kadar kemiskinan di China adalah pada kadar 88 peratus.  Jika sebegitu keadaan kemiskinan di China pada 1981, maka pada 1960an dan 1970an, pasti kemiskinan di sana jauh lebih parah. Namun kadar itu menurun ke 6.5 peratus pada 2012,  turun lagi ke 4.1 peratus pada 2014, dan dijangka turun ke 2.0 peratus pada 2018. Pada 2020 China menjangkakan akan dapat menghapuskan sepenuhnya kemiskinan di negara tersebut. Di lihat dari sudut kemakmuran rakyat China, bagi tempoh 1990-2000 GDP Per Kapita China naik dari U$200 ke U$1,000. Kemudian dari 2000-2010 GDP Per Kapitanya meningkat dari U$1,000 ke U$5,000. Pada 2016, GDP Per Kapita China adalah pada U$6,894 berbanding US pada U$52,194. GDP China pada 2016 bernilai U$11.2 trillion berbanding US pada U$18.57 trillion. Sebegitulah sekilas pandang kedudukan ekonomi China dari 1976-2018 iaitu bagi tempoh 42 tahun yang lepas. Perubahan besar ekonomi China dimulakan oleh Deng Xiaoping pada 1978 bila dia menukar urutadbir ekonomi China ke Komunis-Kapitalis dari tok tok Komunis sebelumnya.
(2) Jika kita melihat bagi tempoh pemerintahan Mao Zedung, 1949-1976, tumpuan beliau adalah untuk menjadikan China-China iaitu kesatuan China yang tidak boleh digugat oleh bangsa apapun, khususnya Tar Tar, Jepun dan malah Amerika. Allah mengadakan keberadaan Mao adalah untuk membentuk China yang satu atau 1China. Sebelumyna, Allah telah memberikan China temadun Yang Tze untuk dikembangkan, namun China kemudian berubah menjadi Feudal yang sering bergolak, sehingga muncul Koamintang di bawah Chiang Kai Shek yang mengibarkan bendera Nasionalis-Kapitalis. Namun itu juga gagal lalu 1China yang dibentuk oleh Mao adalah China berteraskan tradisi peasant chinese. Inilah China yang dibentuk dari kekuatan China sediada. Saya melihat, mahabijaksana Allah, Dia perlu mengaruh sehingga terbentuk 1China, kerana tanpa China bersatu teguh, perpecahan China pasti mengundang malapetaka bagi seluruh Asia Timur malah Nusantara. Ada perkara yang Allah cuba lindungi di atas wujudnya 1China. Maka Tumpuan asas Mao adalah untuk membentuk China yang aman dan rakyat boleh hidup. Mungkin kemakmuran temadun Yang Tze pada 3,000-2,000BC dahulu menjadi sumber ilham beliau. Dari mulanya keruntuhan temaddun Yang Tze sehinggalah di awal abad ke 20, China telah terlalu lama bergolak. Bagi beliau, China adalah suatu keluarga besar. Segala-galanya milik China, harus diusahakan dan diperkongsi oleh sebuah keluarga besar China. Beliau tidak membenarkan kejayaan individu. Individu yang berjaya adalah musuh keluarga dan harus dinyah. Kepada Mao Zedung, kemandirian China haruslah berteraskan kesamarataan dalam keluarga besar. Rakyat harus menikmati taraf hidup yang hampir-hampir mendatar. Tiada siapa yang harus lebih mewah dari yang lain. Hanya ketua keluarga iaitu dirinya perlu punya kelebihan yang luas untuk membolehkannya dapat mengekalkan sebuah keluarga besar. Itulah logik pemikiran tok tok Komunisma Mao. Secara keseluruhan beliau berjaya menyatukan tanah besar China melainkan Macau, Hong Kong dan Taiwan. Mao berjaya mengekalkan sebuah keluarga China yang 'bersatu padu, aman dan makmur'.

(3) Allah mengadakan Mao sesuai pada masanya. Juga jika diteliti mendalam, banyak hikmah yang cuba Allah sampaikan melaluinya. Pertama-tama dan paling utama adalah rakyat harus bersatu membina keluarga besar. Mao mendapat ilham mengenainya. Dia bersungguh-sungguh bekerja ke arah itu. Dia menjadikan long march sebagai permulaan ke arah itu. Dalam keadaan getir yang dikeliling musuh-musuh yang handal-handal, hanya kuasa rakyat yang dapat menantang segalanya. Sekali lagi Mao mendapat ilham tentang itu dan bekerja keras ke arah itu. Dia menjadikan musuh Negara sebagai musuh rakyat. Rakyat pada masa itu cukup derita kerana dirayah penjajah malah golongan sarakah di antara mereka. Menghapus kesengsaraan rakyat beliau angkat menjadi sebuah perjuangan. Beliau berjaya menjadikan kesengsaraan rakyat sebagai perjuangan rakyat untuk menantang segala musuh mereka. Moa dengan bijak menjadikan kemiskinan sebagai benteng dan kereta kebal menantang musuh. Beliau berjaya pada jalan itu. Namun, seperti kita tahu, di waktu-waktu akhirnya, Mao menjadi seperti lupa diri. Di situlah kebesaran Allah, pada Mao Dia hanya berikan sedikit ilham bagi menyedarkan kita sebagai pemerhati betapa jika apapun yang kita lakukan tidak bertepatan dengan kehendak Allah, kita pasti gagal juga akhirnya. Moa mengajak rakyat payah, namun pada akhirnya dia menikmati segala kemewahan sedang rakyat kekal terus susah. Mao berjaya menyelamatkan Negara, tetapi Mao gagal dalam membela rakyat.

(4) Pada Mao, Allah menunjukkan teladan antara kejayaan sebuah perjuangan tanpa Iman berbanding sebuah perjuangan atas landasan Iman sekitar 1,300 terdahulu yang dipelopori oleh SAW dan para sahabat besar beliau. SAW berjaya membina dan membela Ummah, malah kemaraan Islam terus kekal sehingga kini biar dirinya tetap zuhud seisi keluarga sehingga akhir hayat.

(5) Pemimpin China selepas Mao, khasnya Deng Xiaoping, sedar China tidak boleh bertahan sebagai China Mao, lantaran dunia sedang berubah dan bilangan rakyat China sendiri juga sudah kian meningkat mendadak. Mereka melihat, dalam menantang musuh luaran, kuasa ekonomi luar bandar bukan bentengnya. Jika China terus kekal dengan peasant-based economy, bukan sahaja mereka akan gagal menantang kuasa-kuasa luaran, malah rakyat sendiri akan bangkit memberontak akhirnya. Demografi China dan dunia sudah berubah. Pada tahun 1953 penduduk China berjumlah 583 juta orang. Pada 1964, jumlah itu, meningkat ke 694.5 juta. Pada 1982, jumlah rakyat China terus meningkat ke 1,008 juta. Biar dengan adanya dasar satu orang anak bagi satu keluarga yang diperkenalkan pada 1982, kini penduduk China sudah meningkat ke 1.43 billion pada 2017. Dari segi taburan penduduk, pada 1980, sekitar 19.6 peratus dari penduduk China tinggal di bandar. Keadaan ini berubah di mana kini pada 2018 sekitar 51.27 peratus rakyatnya mendiami kawasan bandar. Sejumlah 680 juta rakyat China tinggal di bandar berbanding Amerika di mana 83.7 peratus dari sejumlah penduduknya yang berjumlah 326 juta tinggal di bandar. Hakikatnya, penduduk bandar China hampir 300 peratus lebih besar dari di US. Kerana itu, Model Ekonomi Komunis Mao sudah tidak terpakai di China bermula dari saat kematiannya. Deng Xiaoping mula mengenengahkan Model Ekonomi Komunis-Kapitalis.

(6) Dengan Model Komunis-Kapitalis ie bukan tok tok Komunis dan bukan juga tulin Kapitalis, maka Model Ekonomi China saya lihat sebagai Model Ekonomi Quasi Komunis-Kapitalis. Dalam sistem ini, Negara masih menguasai apa saja atas kepentingan Negara. Pengusaha bebas melakukan apa saja asalkan tidak bercanggah dengan kepentingan dan ketentuan Negara. Berbanding dengan Komunis tulin, kini pihak swasta sudah mengambilalih kebanyakan dari tugas-tugas memakmurkan Negara. Namun kebebasan pengusaha adalah cukup terkawal dan terarah. Pengusaha harus membina apa yang Negara perlukan dan pada syarat-syarat yang Negara tetapkan. Negara tidak berkompromi dengan apa-apa yang terpesong dari kepentingan Negara. Peranan rakyat pula, mereka mesti patuh kepada kehendak Negara dan Pengusaha. Sedang peranan Negara, agak mudah dan jelas iaitu mengawal segala-gala. Rakyat dan Pengusaha adalah milik Negara. Negara pula dilihat sebagai sekelompok penguasa Central Comunist Committee CCC. Simbiosis antara Negara, Pengusaha dan Rakyat adalah agak sedikit berbeza dari Komunis Mao dan Kapitalis Amerika. Sistem Quasi Komunis-Kapitalis China juga agak sedikit berbeza dari Sosialis Russia. Dalam sistem sosialis Russia, pengusaha dan Negara adalah kelompok yang sama. Pengusaha Russia lebih menjurus kepada GLC. Di China, pengusaha adalah private enterprises cuma mereka mendapat dokongan awal dari pemerintah. Biasanya mereka punya hubungan sangat akrab dengan penguasa di peringkat wilayah, negeri atau majl;is perbandaran. Sebetulnya kedua-dua Russia dan China kini sedang melakukan evolusi sistem ekonomi baru iaitu lari dari Kapitalis, Sosialis malah Kapitalis. Russia mungkin sedang mengevolusi Sosialis-Kapitalis sedang China sedang mengevolusi Komunis-Kapitalis. Kedua-duannya sedang menempah kejayaan dengan cara tersendiri. Namun apapun China nampaknya jauh lebih berjaya dari Russia atas sebab beda strategi. Russia lebih menjurus kepada pantang dicabar sedang China menyusup seperti api dalam sekam. China jarang terlibat di dalam apa-apa pertelingkahan hebat dunia, lantaran itu maka segala sumbernya digunakan untuk kebaikannya, sedang Russia sering terheret ke dalam kancah mendalam sehingga segala sumbernya menjadi terhakis.

(7) Dalam ertikata lain, Russia gemar menari mengikut gendang musuh, sedang China lebih gemar melihat fire across the sea. Sifat-sifat jati diri kendiri seperti yang SAW amalkan terilham sebagai teras strategi China dalam mendepani musuh-musuh luaran mereka. Bilangan penduduk China yang sangat besar, menjadikan musuh-musuh luaran agak tidak terlalu keras terhadap China, umpamanya US bila berdepan China di Pig Bay mereka terpaksa berundur bila Mao mengugut untuk menghantar 200 juta rakyatnya ke US. Dari segi musuh dalaman, China tiada tolak ansur. Biar geng of five Mao Zedung pun mereka hapuskan.

(8) Namun apapun, permodenan dalam padangan China pasca Mao tetap bersandarkan kesamarataan. Dengan penduduk yang begitu besar serta dari suku kabilah yang pelbagai, China tidak akan lari dari konsep kesamarataan. Saya melihat itu sebagai teras China, lantaran itulah asas kepada kekuatan China. China tidak boleh lari dari keperluan kesamarataan dalam sebuah keluarga yang besar. Mereka tidak boleh mengamalkan kesaksamaan. Kesamarataan dan kesaksamaan adalah dua konsep yang berbeza. Kesaksamaan mengambilkira persoalan keupayaan. Siapa yang berupaya, maka dia ke depan.  Konsep kesamarataan China melibatkan unsur-unsur paksaan. Pengusaha, rakyat malah pemimpin selain pemimpin nombor satu Negara, semua harus dipaksa berkerja ke arah kepentingan Negara. Tidak ada yang boleh terlepas dari tuntutan norma tersebut. China melihat cabaran dan acaman kepada keutuhan Negara bertitik tolak dari kesamarataan. Kepincangan bahkan berlebihan di mana-mana pasti mengugat keutuhan Negara. Dengan cara Model Ekonomi Quasi Komunis-Kapitalis, China telah dapat merombak struktur ekonominya ke arah ekonomi moden bandaran sehingga dapat membebaskan tekanan kemiskinan di luar bandar. Biar sektor pertanian terus berjalan, namun tumpuan harus kepada perindustrian. Bermula dengan industri pembinaan, kini China sudah siap sedia untuk bergerak pantas dalam industri pembuatan. Ekonomi China bukan lagi bersifat domestic consumption tetapi harus berebut hebat menjadi exporting economy. Semua ini harus dibuat dengan cepat. Maka lantaran struktur sosial dan geografi China yang sangat mencabar, maka kuasa mutlak penguasa mereka pergunakan sepenuhnya sebagai kekuatan paling mampan untuk menghapus segala rintangan. Moa dari satu sudut, beliau telah berjaya mengujudkan sebuah keluarga yang mana para ahlinya sangat patuh manut kepada ketua. Dengan sebab itu pengunaan kuasa penguasa menjadi sangat berkesan di China. Tiada siapa yang berani membantah melainkan inginkan nyawanya dicabut.

(9) Dengan permodenan sektor bandar, China sedang bergerak cergas untuk mencapai Negara maju sepenuhnya pada 2020 sama dengan sasaran W2020 Malaysia. Jika di zaman Mao, kesamarataan adalah sekadar untuk hidup aman damai di dunia agarian, kini kesamarataan mereka telah menjurus kepada rakyat hidup aman dan makmur di sektor moden. Dari 1978 sehingga kini, China tekad untuk menjadi Negara Maju menjelang 2020, bukan sekadar maju tetapi menjadi gergasi ekonomi dunia. Pada tahun 2020, GDP China disasar mencapai U$24.6 trillion mengatasi US. Mao melihat kemakmuran sebagai menghancurkan Negara, namun kini kepimpinan China sedang menghambat kemakmuran sebagai teras kekuatan sebenar Negara dan bangsa. Secara bandingan, Mao terbawa-bawa semangat Yahudi Orthodox, ie tidak mengapa miskin, yang penting kesatuan bangsa China; sedang para pemimpin selepas beliau melihat kemakmuran menyatu kukuh Negara cuma ianya harus terkawal dan terarah menghampiri fahaman Yahudi Zionis-Kapitalis. Di zaman Mao, bilangan rakyat yang miskin adalah senjata yang mantap untuk mempertahankan China; China kini juga menjadikan bilangan rakyat yang sangat ramai juga sebagai senjata utama. Cuma jika dulu lebih kepada saikologi ketenteraan, kini ianya diubah menjadi kuasa ekonomi yang semua pihak perlu hargai dan manafaatkan. Tiada negara sanggup untuk bermusuh secara terang-terangan dengan China demi kepentingana dagangan.

(10) Sesungguhnya, Model Ekonomi Quasi Komunis-Kapitalis China 1980-2010 tidak banyak pihak menelitinya dari sudut keperluan China. Apa lagi untuk menjadikan ianya sebagai perbandingan dengan Model Ekonomi Islam. Kebanyakan melihat kebangkitan China pada tempoh itu (dan kini) sebagai ancaman kepada dunia terutama para prejudis Barat. Tujuan kapitalis Barat adalah mudah. Ianya adalah sebuah sistem liberal tulin. Pengusaha punya kebebasan untuk berbuat apapun bagi mengoptima keuntungan mereka. Model Kapitalis Barat adalah Sistem Ekonomi Amerika. Bagi Barat, bahkan dunia, Amerika adalah the Lord of Today Economic System iaitu sistem ekonomi yang percaya kepada individual merit. Kenapa itu menjadi tunjang sosial dan ekonomi Amerika? Jawabannya cukup mudah ie mereka asalnya adalah pelarian dari segala bentuk penindasan feudal penjajah biar British, Peranchis, Spanyol malah Jerman. Bangsa Anglo dan Yahudi Amerika, mereka terdahulunya adalah bangsa-bangsa yang pernah tertekan hebat oleh negera-negara ibundna penjajah mereka, mereka sanggup berperang melawan ibunya penjajah mereka, maka bila Amerika merdeka, mereka mahu merdeka dalam segala sisi dan tidak mahu terikat dengan apa-apa yang yang terdahulu biar di bidang agama sekalipun (melainkan bagi Yahudi).

(11) Amerika sebagai tungak Barat, cukup bernafsu untuk mengembangkan sistem ekonomi liberal mereka ke seluruh dunia. Asasnya mudah. Mereka telah terkedepan dalam segala bidang, maka pastinya amalan sistem ekonomi liberal akan sangat memperkayakan mereka. Negara-negara membangun pasti sukar berdepan dengan mereka atas kekurangan segala faktor pengeluaran.

(12) Today Free America adalah kerana rakyat mereka serik dan tidak sekali-kali mahu terikat dengan kuasa penjajah biar ibunda mereka sendiri; is all about America is an independent Country, free to set it own course. Sesiapapun yang menjadi rakyat Amerika, sifat dan sikap mereka adalah we are free American dalam context the American cultures. Namun, saya tidak akan membicarakan itu serta perbandingan ekonomi Quasi Komunis-Kapitalis China dengan Ekonomi Islam, biar kita lihat bagaimana China dari 1978-2010 khususnya telah berjaya menyediakan dirinya untuk menjadi gergasi nombor dua dunia pada 2017. Barat pernah mengkritik China bilamana China mula membina projek-projek raksaksa di sana. Pada 1994, Barat mengkritik hebat usaha China membina the Gorges Dam. Cuba lihat kesan pembinaan empangan tersebut: The project used 27.2×106 m3 (35.6×106 cu yd) of concrete (mainly for the dam wall), used 463,000 T of steel (enough to build 63 Eiffel Towers), and moved about 102.6×106 m3 (134.2×106 cu yd) of earth.[28] The concrete dam wall is 181 m (594 ft) high above the rock basis. Dengan kejayaan projek ini pada 2010, China sedar akan kesan economic trickling effects apapun Projek mega seterusnya. Maka langkah seterusnya China adalah dalam pembinaan lebuhraya-lebuhraya secara meluas. Tujuannya mudah, untuk mengangkut segala sumber kekayaan bumi Negara dari kawasan luar bandar ke kawasan-kawasan industri. Kawasan-kawasan industri pula pada permulaannya dibangun dengan teknologi apapun yang ada, biar kuno sekalipun, namun yang lebih penting dalam pemikiran pemimpin China adalah agar profession rakyat dapat diubah dari traditional peasant. Tenaga rakyat yang dulu diperah di tanah sawah, kini diubah diperah di kilang-kilang, biarpun dari segi sengsaranya tiada beda. Lalu kemudian, berlaku rampasan tanah-tanah perumahan rakyat yang kuno slums bagi membina kawasan perumahan yang menjulang langit serta percambahan hebat bandar-bandar baru yang kian tersusun menjadi megacities yang modern seperti apa yang ada pada hari ini. Deng Xiao Ping mengilhamkan kepada seluruh kepimpinan China sehingga kini, "buat apa yang mesti kita buat, jika perlu, peluru harus dijadikan kuasa penentu". China kini mengunakan sepenuhnya para pengusaha mereka untuk membina kemakmuran China bukan berteraskan Kapitalis tulin tetapi Komunis-Kapitalis. "Kamu buat apa yang Negara perlukan, jika tidak nyah kamu." Pada kacamata China, demokrasi dan apapun nilai-nilai lainnya tidak penting. Yang penting adalah China mesti makmur, rakyat China bersatu padu, Negara kuat.

(13) Di pasca Mao, pemimpin China telah dengan bijak mengadunkan kuasa mutlak yang ada pada mereka dengan sifat manut rakyat China yang dibina oleh Mao, dalam cara lain ie secara Quasi Komunis-Kapitalis. China dari 1976-2018 punya sikap yang sangat jelas, mereka tidak peduli hal-hal lain, melainkan mengunakan sepenuh kuasa dan kekuatan rakyat untuk membina Negara. Bahkan sehingga 2020, sikap mereka akan tetap sama.

(14) Sesungguhnya menjelang abad ke 21, China sekali lagi sedang mengubah Model Keluarga Besarnya dari hanya membina dari dalaman, mereka kini sedang membina Keluarga Besar China di persada antarabangsa. Dengan tempoh sekitar 40 tahun (1978-2018), jika China dapat menambah penduduk bandarnya dari 19 peratus ke 52 peratus iaitu dengan pertambahan 33 perastus, maka bagi tempoh sehingga 2020, tidak mustahil penduduk bandar China boleh mencecah 80-85 peratus. China mempunyai strategi cukup berani, tegas dan cepat untuk merobah struktur keseluruhan ekonomi rakyatnya. Lantaran rakyat China kian menuju kota-kota besar, maka keperluan China sudah kian berubah dan pasti sukar dipenuhi jika cara baru tidak segera dicari. Untuk tujuan itu, apapun strategi 1978-2000 kian sudah tidak terpakai, maka strategi 2000-2015 yang menekankan industri asas tempatan juga sudah lapuk, maka dengan adanya asas-asas kukuh yang telah terbangun sehingga 2015, maka China kini sedang hebat melihat keluar negara sebagai asas membina kekuatannya. Maka dengan sebab itu, China kini sedang bergerak cergas ke seluruh pelusuk dunia untuk menguasai sumber-sumber ekonomi di sana. Afrika, Asia, Australia dan Latin Amerika kian menjadi sasaran hebat China. Sikap China ini tidaklah susah untuk dimengertikan. Tidakkah Amerika dan Eropah pada kurun ke 16 sudah mulai menguasai dunia biar penduduk mereka hanya sekitar 300 juta pada masa itu, dan sangat mencengkam dunia pada saat revolusi industri mereka di awal abad ke 19? Maka apa yang berlaku dengan China adalah serupa. Cuma bedanya, jika di zaman perluasan Barat di abad ke 17, negara-negara sasaran belum punya sekutu bahkan masih bebas, namun kini di saat kebangkitan China, Barat sedang menguasai negara-negara ini. Kepentingan Barat sedang terjejas dengan kebangkitan China. Lantaran itu, dunia kini melihat kebangkitan China agak berbeza dengan semasa Barat menjajah mereka.

(15) Belajar dari Barat, China jelas akan keperluannya untuk membina kekuatan dagangan, kewangan, diplomatik, malah ketenteraan sebagai strategi menyeluruh bagi membina dan mempertahankan the Great China. Kebangkitan kuasa ekonomi China kini sedang digembar-gembur dengan kebangkitan kuasa ketenteraan China yang meniupkan api-api kekhuathiran tentang peralihan penjajahan dari barat ke China. Apakah dunia ke tiga akan mengalami pisang berbuah dua kali, jika itu terjadi apa tidak mungkin dunia ke tiga akan mengalami sudah jatuh ditimpa tangga. Kedudukan Malaysia bagaimana? Persoalan ini, tergantung dengan cara kita melihat dan bersiap diri untuk mengatasi atau mencapai nikmat darinya.(16) Secara bandingan GDP Per Kapita Malaysia pada 1970 adalah U$900, meningkat ke U$3,400 pada tahun 2000. Pada 2016, GDP Per Kapita Malaysia adalah pada U$11,028. Kadar kemiskinan telah turun dari 54.5 peratus pada 1970 ke 5.5 peratus pada 2000. Pada 2012, kadar kemiskinan di Malaysia terus turun ke 1.7 peratus dari 3.8 peratus pada 2009 dan pada 2016 kadar kemiskinan menjunam ke 0.4 peratus. Secara perbandingan, sesungguhnya Malaysia berada jauh ke depan dari kebanyakan negara di Asia dan rantau ASEAN sejak 1970an lagi melainkan Burma (kini Myanmar) dan Filipina. Namun kedua-dua Burma dan Filipina kecundang berbanding Malaysia di 1980an berpunca dari masalah rasuah dan salahguna kuasa. Dari 1972 berakibatkan malapetaka Mei, 13 pada 1969, Malaysia di bawah Razak membawa ke Mahathir (2003) sangat menitik beratkan pertumbuhan ekonomi melalui agihan, growth with distribution.

(17) Razak, bukan kerana kefaham Komunisma, tetapi atas citarasa menjiwai kesusahan rakyat dan martabat Islam, maka bermula dari 1970-76, dalam keadaan Negara masih miskin dan agak kacau, beliau menekankan pembangunan luar bandar. Beliau menekankan pembangunan prasarana asas, komoditi makanan dan eksport. Perlahan-lahan beliau juga mengasak perubahan struktur pentadbiran untuk memacu Negara ke bidang-bidang perindustrian. Melihat akan musibah akibat private enterprises penjajah, maka Razak membina banyak institusi awam bagi tujuan pembangunan ekonomi Negara. Felda, Felcra, Risda, MARA, PKNS, FAMA, Bernas dsb adalah beberapa contoh tentang government heavy weight involvement dalam mengurus ekonomi Malaysia di bawah Razak. Razak mengubal DEB sebagai strategi untuk mencapai apa yang dinamakan sebagai pengagihan saksama kekayaan Negara. Konsep saksama Razak berbeda dengan saksama liberal Barat. Beliau lebih menekankan sokongan kepada yang terpinggir di samping tidak menyekat kalangan berkeupayaan untuk berbuat apa yang terbaik. Saya melihat tindakkan beliau mirip Model Ekonomi Komunis Mao iaitu pembangunan ekonomi berteraskan institusi milik Negara. Cuma dalam bahasa sedikit lembut, Razak membina ekonomi Negara lewat demokrasi terpimpin. Kemudian bila Mahathir mengambialih pentadbiran pada 1981-2003, dia meneruskan dasar-dasar Razak namun mengubah secara mendadak di sekitar pertengahan 1980an. Tekanan Mahahtir adalah permodenan prasarana, penstrukturan institusi awam ke arah pengswataan dan seterusnya menjadikan GLC sebagai tonggak pembinaan dan agihan kekayaan Negara. Agihan ekonomi Negara di zaman Mahathir lebih kepada memperbaiki kepincangan DEB, di mana DEB dari mengalih ekuiti asing kepada pribumi, namun ianya telah beralih dari British kepada bukan pribumi. Cara Mahathir adalah mirip Quasi Sosialis-Kapitalis Russia, bahkan dasar ekonomi Mahathir jauh lebih berjaya dari Vladimir Putin yang menjawat jawatan Perdana Menteri Persekutuan Russia sejak 1999-2000 dan 2008-2012 dan kini sebagai Presiden Russia sejak Mei, 2012. Maka dengan sebab itu dikatakan, Putin mempunyai rasa hormat yang cukup tinggi kepada Mahathir. Namun dasar Mahathir, tidak digemari oleh Barat kerana ianya menyekat Barat dari menyusup mengaut untung dari sistem ekonomi kita. Sistem ekonomi kita dicap sebagai sistem ekonomi separa tetutup. Samalah di zaman Razak, semua pengamal sistem ekonomi agak tertutup terutama di negara-negara baru merdeka juga menjadi musuh Barat. Saya melihat Mahathir dan Putin berpunya keperibadian yang agak serupa bila melibatkan Barat. Kedua-duanya antagonistic West.

(18) Sedikit berbeza dengan Model Quasi Sosialis-Kapitalis Russia, dasar Mahathir memberikan banyak kelonggaran kepada local private enterprises untuk bersama-sama GLC dalam memajukan Negara. Lantaran itu, kita dapati semenjak awal 1990an, Bursa Saham Kuala Lumpur menjadi sangat aktif dan ekonomi kita mulai terbuka luas. Mahathir mendidik kalangan pribumi melalui segala macam GLC yang beliau wujudkan dari penswastaan institusi-institusi awam agar boleh bersaing hebat dengan private enterpises. Mahathir mengunakan pendekatan preparing equal platform untuk membolehkan kalangan generasi baru kaum pribumi untuk kemudiannya bersama kalangan private enterprises bukan pribumi untuk sama-sama membina kekuatan Negara. Pendekatan ini saya kira amat wajar bagi sebuah Negara majmuk seperti Malaysia ini. Pendekatan Russia dan China sukar kita terap penuh memandangan kedua-dua Negara tersebut mempunyai masyarakat yang agak monogenous.

(19) Saya berkeyakinan, jika langkah-langkah Mahathir diteruskan katalah untuk tempoh sekitar 15-25 tahun dari tarikh dia mengundur diri pada 2003, Malaysia akan menjadi sangat lain, dan dari segi ekonomi kita mungkin boleh mencapai taraf yang lebih saksama. Malaysia juga In Shaa Allah lebih makmur dan sejahtera.

(20) Sayang bila Mahathir mengundur, agenda-agenda tersirat di sebalik segala usaha beliau telah dicompromised sehingga bila beliau membuat penentangan di atas apa yang sedang berlaku maka seluruh Negara terseret ke kancah politicking yang tidak berpenghujung. Atas pengalaman dan pemerhatian saya, penglibatan saksama kaum pribumi di Negara di dalam sektor-sektor apapun, tidak boleh dibiarkan kepada mereka secara individu. Masyarakat pribumi di Negara ini, secara sejadinya bukanlah economically extrovert, sifat keusahawanan bukan jati diri mereka. Sistem feudal terlalu kuat mengakar di kalangan masyarakat pribumi Malaysia sehingga biar mereka merdeka, tetap mereka tidak merdeka secara individunya. Sifat dan jatidiri pribumi di Malaysia adalah kemasyarakatan. Sifat mereka mirip serigala, the wolves. Mereka tidak boleh hidup dan atau berjaya dalam apapun tanpa mereka harus berbuat secara berkelompok. A wolf can survive by its own. The wolves need a team to hunt. Lantaran suka berkelompok, maka majllis-majlsi kenduri dan atau kemasyarakatan di kalangan mereka cukup berjaya. Mereka cukup berjaya dalam gerombolan politik malah keagamaan. Selain dari itu, mereka lebih gemar melepas tangan. Saya yakin dengan mengakui tabii tersebut maka Razak menggunakan institusi awam sebagai senjatanya untuk mengembeling kalangan pribumi untuk maju. Samalah bagi Mahathir, dia mengunakan GLC lalu kemudian perlahan-lahan melepaskan GLC ini untuk menjadi entiti private enterprises sebagai jalan mengupayakan kalangan pribumi untuk boleh maju jauh ke depan.

(21) Razak membina kekuatan bagi jalan pentadbiran Mahathir. Mahathir menyambut baik prihal itu dan menggunakannya untuk kemajuan selanjutnya. Mahathir tidak mengubah apa-apa dasar Razak, malah tertus memperbaiki dan memperkukuhkannnya. Saya yakin, melalui MARA contohnya, Razak telah memberikan Mahathir sumber tenaga pribumi yang punya kemahiran serta semangat membela bangsa. Sebegitu juga pengalaman luas dan kegigihan para peguasa pribumi di institusi-institusi awam telah Mahathir gunakan untuk merobah institusi-institusi tersebut agar lebih bersifat berkeusahawanan enterpreneurizing. Pokoknya, Mahathir cukup menghargai sumbangan Razak serta sangat menghargai local talents. Selama tempoh 22 tahun (1981-2003) Mahathir sebetulnya telah memperluas dan memperdalam asas-asas local talents bagi pembinaan kekuatan pribumi di Negara ini seiringan dengan kaum-kaum bukan pribumi lainnya.

(22) Khilafnya, saat Abdullah (2003-2008) mulai mengenepikan local talents berbanding dengan penasihat asing, maka Mahathir di atas sifat taksub kenegaraannya menjadikan Abdullah sebagai musuh jalanan pembinaan bangsa, agama dan Negara. Abdullah bagi Mahathir telah mengkhianati segala dasar yang dia sendiri menjadi sebahagaian pengubalannya bilamana dasar-dasar itu tidak beliau teruskan. Apa lagi dengan "kelemahan" Abdullah, Malaysia telah mulai "kehilangan beberapa hak kepada Singapura", maka itu telah menjadi senjata paling baik untuk Mahathir menyerang menurunkan Abdullah. Najib mengambilalih tampuk kepimpinan Negara mulai 2009. Kemelut Abdullah-Mahathir 2003-2009 telah mengheret Malaysia sedikit ke belakang dari landasan dan sasaran W2020 Negara. Saya, Najib sedar, jika perkembangan cepat ekonomi Negara tidak tercapai, maka di tangannya W2020 akan gagal. Najib mungkin tidak ingin perkara ini terjadi. DEB telah gagal pada 1990. Maka W2020 tidak boleh digagalkan. Di mana maruah Melayu jika terus gagal mencapai cita-cita membina bangsa, agama dan Negara. Najib saya kira berada dalam dilema berat. Beliau cuma ada sekitar 10 tahun saja lagi untuk mencapai W2020, sedang gabungan krisis kewangan serantau 1997 dan kemelut Abdullah-Mahathir telah hampir-hampir menyeret kejayaan pegangan ekuiti pribumi ke taraf 1990 iaitu pada garis kegagalan DEB. Bermaksud, pada 2009, kedudukan sosio-ekonomi pribumi Negara ini telah mengundur sekitar 20 tahun ke belakang. mana mungkin untuk dapat memperbaiki keadaan tersebut dalam tempoh 10 tahun ke depan jika cara yang sama harus Malaysia tempuhi. Maka di sinilah Najib mula mengatur experimental economic stragtegies ujukaji ekonominya yang tersendiri. Saya perhatikan, saat detik itu bermula, Najib telah banyak khilafnya.

(23) Najib sebetulnya ingin melangkah one-step-ahead dari kebiasaan. Kebetulan buku The Blue Ocean Strategies juga baru diterbitkan semasa beliau mengambilalih, maka buku tersebut menjadi ilham falsafah untuk beliau membawa seluruh Negara beralih dari cara Rahman, Razak, Husein, Mahathir dan malah Abdullah. Cara paling cepat dan mudah agar
pendekatannya diterima rakyat adalah dengan langkah rebranding apa yang biasa. Istilah-istilah seperti NKA, NKRA, transformasi, dsb beliau perkenalkan bagi mengantikan apa saja yang terdahulu. Biar substances tetap sama, namun nama harus baru. Akibatnya, rakyat jadi sangat berharap, namun hasilnya tidak jelas. Itu langkah jangka pendek Najib. Secara jangka panjang dia mula melihat FDI secara lain. Bahkan penubuhan kawasan-kawasan perindustrian juga beliau mulai robah dari kebiasaan. Beliau memperkenalkan dasar-dasar yang jauh lebih liberal. Konsep pengswastaan beliau juga robah selaras dengan pure capitalist merit. Bagi mendokong dasar economic liberalization ini, maka banyak dasar-dasar yang lain juga turut dibuka luas. Kemasukan boroh asing juga menjadi semakin liberal. Dalam masa yang sama, kerajaan tidak lagi terlibat secara langsung dalam apa-apa usaha biarpun di bidang yang terdahulunya di kenali sebagai strategik. Institusi penting Negara, seperti Felda, MARA, TH, Prasarana, Khazanah, KWSP, dsb harus berkembang ke luar Negara. Malah 1MDB ditubuh untuk mengembeling kekuatan dana Negara untuk dapat meneroka ke alam lebih jauh serta lebih bebas. Semua institusi ini harus menerokai sektor global keluar dari kepompong local. Dasar percukaian Negara juga beliau ubah. Najib benar-benar runs 1,000 steps ahead biarpun di depan Mahathir. Cuma, nasib tidak bersama Najib, segala usahanya mengalami banyak masalah dan paling malang segala itu meletup-meletup terbakar pada waktu yang hampir-hampir berjujukan. Akibatnya, biar ekonomi Malaysia terus berkembang, namun itu tidak memberikan kesan terbaik ke atas keberhutangan rakyat (dan Negara). Di bawah Najib, Negara mungkin kian kaya (?), namun rakyat terbeban hutang.  Apa lagi, bila Mahathir sudah mula menjejaki kekhilafan Najib, dan menyerang beliau, maka segala-galanya kian menjadi retak menanti belah. Najib melihat Mahathir sebagai pengkhianat segala usahanya. Mahathir pula di satu pihak melihat Najib sebagai pengkhianat yang boleh mengheret Negara ke kancah sangat payah.

(24) Sesungguhnya, mengambil maklum dari sifat pribumi Negara ini yang tidak individually entreprizing, saya berpandangan, kekhilafan Najib yang paling utama bukan dari strategi ekonominya, tetapi lebih kepada siapa yang beliau percayai untuk melaksanakan strategi ekonominya. Najib mungkin telah banyak tersalah pilih driversnya. Najib saya kira terlalu bergantung kepada pakar-pakar (?) asing malah anak-anak muda Melayu lepasan pengajian tinggi luar Negara untuk melaksanakan kebanyakan dari strategi ekonominya. Bukan soal mereka orang asing atau lepasan pengajian luar Negara, soalnya adalah pengalaman dan kesetiaan terhadap tugas membina Negara, apa mungkin mereka terbaik? Paling malang, beliau juga lebih condong untuk mengguna "musuh-musuh Mahathir dan malah Abdullah" untuk mengalas tanggungjawab memacu institusi-institusi penting Negara. Najib saya kira sangat silap untuk tidak menggunakan yang terbaik antara segala sumber manusia yang ada di Negara ini. Mungkin kerana takut ditikam dari dalam dan atau takut gunting dalam lipatan menjadikan Najib menyisih banyak mereka yang berwibawa di zaman Mahathir dan Abdullah. Brain drain menjadikan institusi-institusi penting Negara agak hilang pertimbangan membina bangsa, agama dan Negara. Kita kacau di peringkat good governance.  ...In Sya Allah bersambung
Feb 6, 2018
6/1/18 TANAH HAK ADAT BUMIPUTERA - hakikat, polimik dan penyelesaian. (DRAFT)

6/1/18 TANAH HAK ADAT BUMIPUTERA - hakikat, polimik dan penyelesaian. (DRAFT)

Pertama-tama penglibatan aktif saya dalam prihal pengubalan dasar pembangunan Tanah Hak Adat Bumiputera (THAB) atau dalam Inggerisnya Native Customary Right Land (NCR) adalah pada sekitar 1995. Pada masa itu, Kerajaan Negeri sememangnya sangat berminat untuk menyelesaikan masalah tuntutan NCR di kawasan-kawasan Tanah Negeri (TN) atau State Land dan atau Tanah Pajakan Sementara atau Provisional Lease (PL). Di tahun 1990an, pembangunan Tanah Negeri (TN) dan tanah NCR adalah penting untuk membawa perubahan ekonomi ke luar bandar khusus dalam soal-soal pembasmian kemiskinan, penyediaan prasarana dan kemudahan asas kepada rakyat. Namun usaha-usaha ini agak terencat dengan pertembungan tuntutan NCR oleh masyarakat berkaitan. Malah isu pembalakan juga menjadi begitu getir pada 1990an kerana masalah yang sama.

(2) Namun hasil dari pelbagai perbincangan di peringkat rakyat dan juga kerajaan, maka di sekitar 1997 Kerajaan Sarawak (GOS) melaksanakan apa yang di namakan Smart Partnership NCR Development di mana Projek NCR Kanowit telah dilaksanakan sebagai projek perintis dengan Rakyat sebagai tuan tanah NCR, Boustead Bhd sebuah agensi swasta, dan PELITA ie agensi Kerajaan Negeri berusahasama (JV) mengikut agihan ekuiti 30:60:10 bagi memajukan tanah seluas sekitar 15,000 (?) hektar.  Dalam konsep ini, pemilik tanah harus bersetuju menyerah kuasa untuk memajukan tanah kepada PELITA sebagai Pemegang Amanah untuk mereka, dan seterusnya Boustead bertindak sebagai Pemaju. Malangnya, Projek ini mengalami pelbagai masalah sehingga kini. Saya melihat "kegagalan" Projek Kanowit lantaran pemilihan masa, tempat dan rakan kongsi swasta yang sedikit khilaf. Dari segi masa, inilah waktunya di mana sedang berlaku perpecahan hebat dalam Parti PBDS sehingga tertubuhnya PRS. PBDS  pada masa itu menjadi pembangkang, dan dominen di Kanowit. Maka kerena itu, secara langsung, pemilihan Kanowit adalah khilaf dilihat dari sudut komersilnya, lantaran Projek itu telah dijadikan umpan politik, dedak untuk mengalahkan PBDS. Boustead pula adalah syarikat Malaya yang pengurusannya tidak mahir dengan adat resam tempatan. Kini setelah berada di luar Kerajaan, saya melihat, jika Projek perintis ini telah dilaksanakan dahulu di kawasan persisir Mukah, Saribas, malah pedalaman Simunjan, Serian, Lundu dan Bau, kejayaan perintisnya pasti lebih hebat dari Kanowit.

(3) Walaubagaimanapun dari Projek Perintis NCR Kanowit, konsep pembangunan sebegitu kemudiannya berkembang luas ke seluruh Negeri Sarawak khususnya bagi tempoh 2003-2011 setelah projek serupa ini seluruhnya digembelingkan di bawah PELITA. Terdahulunya, PELITA hanya menumpu di Bhg Tengah Sarawak, di Bhg Utara, LKTS telah diberikan peranan tersebut sedang di Bhg Selatan, SALCRA kekal menjadi juara. Kebolehan bagi perkembangan meluas Projek Pembangunan NCR secara Smart Partnership ini, lantaran PELITA telah sedikit merobah cara pengurusan Projek tersebut khusus berkait dengan conflict yang timbul akibat masalah pulau galau bukan kerana NCR tetapi kerana tompok-tompok (pockets) Tanah Negeri di dalam NCR. Sebelum 2003, Kerajaan Negeri "berdegil" untuk tidak membenarkan Projek ini dijalankan sehingga tuntutan NCR dalam Kawasan Projek telah benar-benar pasti. Juga sebarang Tanah Negeri yang berada dalam kawasan Projek mesti "dikeluarkan" dari konsep Pembanguan NCR dan harus menjadi "milik PELITA". Namun apa yang terjadi di peringkat bawahan adalah rakyat menganggap pulau-pulau Tanah Negeri di kawasan NCR sebagai pemakai menoa ie kawasan perburuan dan atau mencari hasil-hasil hutan mereka. Sebetulnya, inilah masalahnya maka dari 1998-2003, Projek NCR tidak dapat berkembang meluas, sehinggalah pihak PELITA berani membuat sedikit perubahan tentang pendekatan yang sediada. Sebelumnya, GOS menubuhkan LKTS kemudian diswastakan menjadi SPB, dan SALCRA bagi tujuan yang sama. Agensi-agensi Persekutuan seperti Felcra, Risda dll juga telah di bawa masuk untuk membantu membangun tanah NCR, namun status non-bumi mereka dari sudut perlembagaan Negeri, mengekang usaha-usaha mereka. Dalam masa yang sama kuasa yang ada pada LKTS dan SALCRA adalah sangat terbatas, sehingga pada 1981 (?) PELITA telah ditubuhkan dengan kuasa a Government within a Government dalam soal-soal pembangunan tanah.

(4) Saya tidak berapa ingat bila, mungkin sekitar 2005, PELITA juga telah merobah dasar pembahagian dividen Projek JV NCR ini. Mengikut konsep biasa perladangan sawit, keuntungan bersih biasanya hanya akan tercapai pada tahun ke 10-13. Namun keuntungan operasi boleh didapati dari tahun ke 7 selepas penanaman. Dengan dasar dividen seperti asalnya ie hanya boleh diberikan setelah JV mencapai tahap keuntungan bersih, maka saya melihat Projek tersebut pasti tidak mendapat sambutan hebat rakyat. Maka dengan sebab itu, PELITA merobah dasar agihan habuan kepada pemilik tanah NCR dalam Projek tersebut dengan mewajibkan Pengusaha membayar tidak kurang dari RM60/ha/bulan kepada para peserta bermula dari tempoh kemasukan pembangunan ke tapak tanah. Saya melihat rasionalnya berasaskan maklumat sosio-ekonomi yang ada kepada rakyat ie mereka rata-rata miskin. Maka jika tanah mereka di"ambil" untuk tanaman sawit, dan hanya di tahun ke 13 ke atas baru boleh menikmati hasil, maka selama 13 tahun menunggu apakah ganjaran yang harus mereka nikmati? Mana mungkin sang miskin sanggup terus "berpuasa" untuk tempoh 13 tahun. Biar langkah ini tidak wajar dari sudut Enterprise Accounting, saya mengambil pendirian, "You want, you take it, or else let the rakyat be on their own". Sebetulnya saya mempergunakan Projek NCR Tabung Haji Beladin untuk tujuan ini. Saya meletakkan syarat JV agar TH membayar Upfront Dividend sebanyak RM60/ha/yr dari tarikh mula Projek. Perkiraan accounting saya mudah. RM60/ha/bulan bersamaan RM720/ha/tahun. Cuba kira bagi tempoh 12 tahun, nilai terkumpul Upfron Dividend tersebut pasti RM8,640. Tetapi, jika TH hendak membeli tanah bagi tujuan perladangan, harga tanah pada masa itu adalah sekitar RM10-15K. Maka untuk membuat ladang komersil, sekurang-kurang 7,500-10,000 ha adalah diperlukan. Jika itu sebegitu, maka upfront commitment pembelian tanah bagi syarikat pastinya RM75-150juta, berbanding jika mengguna pendekatan PELITA, upfront commitment rendah dan boleh di"spread" selama 12 tahun. Jika cost belian tanah diganding dengan cost pembangunan sekitar RM15K/ha, maka cara upfrond dividend payment jauh lebih menguntungkan syarikat. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada TH yang nampak akan rasional ini dan mereka bersetuju dengan cara PELITA lalu dengan itu, pihak lain-lain juga ikut sama setuju dengan kaedah tersebut. Kepada saya TH telah benar-benar memainkan peranan besar dalam merobah cara pembangunan Tanah NCR di Sarawak. Sebetulnya langkah PELITA yang agak lain ini semua berpaksi kepada kekhuathiran kita tentang jika pembangunan tanah NCR di Sarawak gagal, maka kemiskinan akan terus payah untuk diselesaikan.  Saya melihat usaha Kerajaan dalam apa bidangpun dari sudut ekonomi yang lebih besar berbanding pure accounting.

(5) Sebetulnya, pertembungan yang sangat hebat antara pemilik tanah NCR dan Kerajaan Sarawak (GOS) bahkan di zaman Brooke, tidak lain dan tidak bukan hanyalah kerana soal mahukan duit. Kerajaan di satu pihak melihat tanah sebagai aset ekonomi. Rakyat di sisi lain melihat tanah sebagai nyawa. Sebelum merdeka, rakyat bebas mencari hidup ke mana saja, lantaran tanah, hutan dan sungai-tasik menjadi sumber rezeki mereka. Tiada siapa menggangu mereka untuk beroleh rezeki dari sumber anugerah Allah ini. Adat mengatur cara pengurusan tanah jika timbul conflict di antara mereka. Lantaran itu, sedikit masa lalu timbul cara penyelesaian "secara head hunting" yang pada kaca mata Pentadbiran Brooke sebagai unsur-unsur terrorist sehingga saya yakin timbulnya konsep Tanah Hak Adat Bumiputera (NCR). Kita harus ingat pada zaman Brooke, Sarawak adalah wilayah yang sangat miskin dari ukuran Barat. Pentadbiran Brooke hanya menyumber dana dari cukai perdagangan. Maka dengan sebab itu, di sekitar 1900an Brooke mula membuka tanah ladang dengan membawa masuk rakyat China ke wilayah ini sebagai usaha memperluas sumber kewangan pentadbirannya. Maka untuk mengelak conflict kepentingan rakyat pribumi dan "Negeri" maka Brooke dan kemudiannya diperkemaskan oleh British (1946-63) akan Sarawak Land Code 1939 (?) hasil dari beberapa pengubalan undang-undang tanah 1931-1933. Pada waktu Pentadbiran Brooke (1841-1941), pada 1871, bilangan penduduk Sarawak hanyalah sekitar 141,000 orang. Dalam bancian pertama pada 1939, penduduk Sarawak telah berkembang ke sekitar 500,000 orang. Saya berkira Land Code Booke dan British pada masa itu adalah sangat sesuai dengan bilangan penduduk yang kecil. Namun selepas merdeka, dengan pertumbuhan pesat penduduk, rakyat pula telah mengalih sumber kehidupan mereka kepada Kerajaan. Kerajaan pula, demi keperluan untuk memenuhi tuntutan rakyat, melihat tanah sebagai aset ekonomi Negeri. Namun lantaran kehidupan rakyat rata-rata masih susah maka mereka masih melihat tanah sebagai hak mereka untuk hidup. Maka timbul dilema ayam dan telur, yang mana harus dulu. Kerajaan perlukan duit untuk membangun rakyat, dan untuk itu perlukan kuasa membangun penuh segala jenis tanah selaras dengan tarafnya sebagai pemilik mutlak tanah, namun rakyat merasakan usaha-usaha ini pasti menjejas sumber duit untuk mereka hidup.

(6) Bagi Kanun Tanah Sarawak, semua tanah adalah dikira Tanah Negeri, TN. Apa-apapun kategori Tanah di Negeri ini, dan menjadi amalan Kanun Tanah seluruh dunia, setiap Tanah tetap milik Kerajaan. Maka dengan sebab itu Kerajaan berhak mengenakan cukai ke atas apa-apapun kategori tanah. Cuma yang menjadi masalah adalah adanya konsep THAB atau NCR dalam sistem kepemilikan tanah di Negeri ini. Sistem ini, sengaja Brooke dan British adakan bagi "menjaga hak rakyat pribumi Sarawak". Itu jika dipandang dari sudut slogannya. Namun hakikatnya, saya percaya kewujudan NCR adalah untuk menjaga kepentingan Brooke dan British. Kewujudan konsep NCR adalah untuk mengariskan sempadan antara hak mutlak Negeri dan rakyat. NCR kepada saya adalah pengekang hak rakyat bukan sebagai dinyatakan sebagai menjamin hak rakyat. Brooke dalam membenarkan NCR sebetulnya mahu mengunakan NCR sebagai cara menjamin hak Negeri ie Pentadbiran Brooke ke atas Sarawak.

(7) Sesungguhnya, Brunei, Brooke, British malah Jepun tidak akan pernah menjajah Sarawak sekiranya tiada konsep pecah dan perintah Kewujudan NCR adalah strategi pecah dan perintah Brooke dan British yang sangat sistematik dan licik. Saya yakin, banyak pihak tidak bersetuju dengan saya dalam hal ini. Namun saya yakin dengan konsep there is always the two sides of a coin. Walau apapun, Perlembagaan British telah kita terima pakai dan sebegitu juga segala Undang-Undang yang tergubal, maka jika kita ingin berdebat tentang salah laku Brooke dan British, sampai kiamatpun tiada penyelesaiannya.

(8) Konsep Pembangunan Tanah NCR yang telah digubal di zaman Taib harus kini dilihat sebagai jalan perintis kepada perubahan yang lebih baik selanjutnya. Adenan Satem, tidak sempat untuk berbuat perubahan besar dalam hal ini. Kini di zaman Abang Johari, saya yakin beliau punya kesempatan yang sangat luas untuk melakukan perubahan yang lebih saksama kepada rakyat dan Negeri. Saya yakin, penyelesaian kepada masalah pentadbiran tanah di Sarawak dapat dirungkai baik jika khasnya di pihak Kerajaan boleh sedikit demokratik. Adalah sukar untuk Kerajaan mengharap suatu proses demokratik di kalangan rakyat. Sebabnya mudah. How much can the Governemnt to gain from the poor. Sesungguhnya tiada apa yang Kerajaan boleh regut dari rakyat yang masih miskin. Rata-rata rakyat luar bandar di Sarawak masih miskin. Biar dalam Islam sekalipun, diperakui, biar Imanpun pasti kalah lantaran kemiskinan dengan maksud "Kemiskinan itu hampir-hampir membawa kekufuran. Juga feudalisma telah terlalu lama kita amalkan dan masih kuat mengakar dalam masyarakat kita sehingga sistem pentadbiran dan politik kitapun masih utuh dengan feudalismanya. Maka untuk merobah, Kerajaan harus menjadi pendahulu. Kerajaan harus bersifat demokratik dahulu, maka baru
rakyat dapat mengikuti. Maka, bagi saya, tuntutan demokrasi Kerajaan dalam hal tanah NCR adalah perlunya Kerajaan menjiwai asas kepada tuntutan NCR itu sendiri. Asas tuntutan itu adalah wadah untuk meneruskan kehidupan mereka. Jika disorot dari sudut Perlembagaan, memiliki tanah haruslah dilihat sebagai hak-hak asasi mereka. Dalam soal tafsiran Tanah NCR, saya kira itu sudah jelas. Samada masyarakat Dayak dan atau Melayu, keduan-duanya sudah punya asas kukuh dalam menakrif konsep NCR mereka. Kelompangan tafsiran di satu pihak, boleh diisi oleh pihak yang lain. Mengadun kedua-duanya pasti membaya kesatuan kukuh semua pribumi Sarawak, khasnya dalam soal kepemilikan dan pentadbiran tanah. Kita tidak boleh memaksakan tarifan suatu kaum ke atas kaum yang lain. Namun tiada salahnya mengunakan tafsiran yang sedikit berbeda untuk saling melengkapi. Inilah jalan demokrasi yang saya kira wajar Abang Johari lihat dan cuba usahakan. Dayak melihat ke gunung, Melayu melihat ke laut. Dengan gunung dan laut menjadi milik rakyat Sarawak, In Shaa Allah di antara keduanya pasti ada peluang kemajuan yang sangat hebat.

(9) Saya perhatikan, semasa masih dalam perkhidmatan Kerajaan (1986-2011) sehingga sudah hampir tujuh (7) tahun di luar dari perkhidmatan Kerajaan, saya melihat isu tanah NCR ini lebih menjurus kepada masalah sentimen. Sentimen kaum, telah menjadi dalang kepada masalah tanah NCR. paling parah sentimen ini kian dibakar dengan simbahan minyak politik tidak matang. Masyarakat Dayak dengan sifat berjalai mereka punya kecenderungan untuk menuntut segala tanah di Negeri ini sebagai hak mereka. Pastinya konsep NCR mereka serasi dengan budaya berjalai mereka. Di kalangan orang Melayu pula, mereka melihat water bodies sebagai sasaran mereka di samping tanah daratan. Melayu ini, mereka petani jenis setempat in situ, pelaut dan nelayan. Maka logiklah jika konsep THAB mereka juga harus menjurus kepada budaya hidup berasaskan laut mereka. Maka sering berlaku conflict THAB di antara kaum, dalam kaum malah dengan pihak luar adalah biasa bila konsep THAB tidak diperkemaskan dengan demokratik.  Ianya menjadi sentimen cukup sensitif di saat tuntutan ini mulai bertembung pada sempadan yang tidak jelas. Apa lagi bila wujud tangan Kerajaan dalam menganugerahkan "Tanah Negeri" kepada para pemaju swasta secara besar-besaran. Rakyat negara mana sekalipun pasti tersentuh, pada saat penganugerahan tanah secara besar-besaran sangat dipermudahkan sedang proese untuk mengiktiraf hak rakyat yang kecil-kecilan kelihatan terlalu payah. Paling parah, penganugerahan ini pula kelihatan cenderung kepada pengujudan kroni-kroni. Inilah apa yang sedang dipolitik dan polimikan untuk sekian lama dan berapi-api. Faktor-faktor ini ibarat bukan menyimbah api dengan petrol tetapi kita kian bermain politik dengan bom api di merata tempat di musim kemarau.

(10) Dunia ini asalnya tercipta adalah untuk semua manusia. Itulah fitrah kejadian bumi dan manusia di sisi Islam dan Allah. Maka, Abang Johari sebagai seorang Muslim, terangkat menjadi khalifah Sarawak maka kesedaran Islami dalam cara mengurus tanah dan rakyat Negeri ini harus kukuh kepada beliau. Negeri ini asalnya milik rakyat. Cuma Brooke dan British yang telah mengasing-ngasing dan meminggirkan hak rakyat dengan berselindung di balik slogan untuk membela rakyat ie mereka sebenarnya ingin menjaga kantung sendiri dengan mengujudkan NCR. Cuma sangat anih, bila rakyat seperti sedang berperang dengan Kerajaan kini mereka seperti memuja Brooke kerana mengujudkan NCR tanpa sedar NCR telah memberikan Brooke kuasa untuk menafikan hak rakyat ke atas Negeri ini. Di pihak Kerajaan, "mereka" pula turut bersikap seperti Brooke, cuma mungkin kelihatan lebih keras ie not as gentleman yet shrewd as the Brooke Walau apapun, hakitatnya, hak rakyat perlu dijaga, samada ianya bernama NCR atau bukan. Maka saya berpandangan, Kerajaan Sarawak kini perlu bekerja keras tetapi penuh hati-hati dan demokratik untuk mengubal suatu dasar pengurusan tanah yang lain dari yang ada. Biarlah dasar pengurusan tanah di Sarawak ini benar-benar Native to Sarawak. Tidak perlu kita terikat dengan Undang-Undang British. Kita hendak maju, biarlah kita Naitively Us. Biarlah rakyat yang memiliki Negeri ini. Kebangaan Sarawak for Sarawak marilah kita tukarkan kepada semangat bersatu-padu untuk membina Sarawak yang kuat. Maka untuk itu, segala unsur yang boleh memecah belahkan kita mesti kita hapuskan dan di antaranya adalah conflict NCR dan kemiskinan. Peranan Kerajaan haruslah untuk mengatur apa saja bagi kesejahteraan saksama rakyat. Saya yakin, melalui sistem yang ada, biar seluruh Sarawak adalah NCR, Kerajaan Sarawak tetap mengaut hasil darinya dari kita terus berperang berebut yang mana NCR dan yang mana Tanah Negeri dan kemajuan sudar atau tersekat.

(11) Di Amerika dan Kanada, berbanding di Latin Amerika, tidakkah pendemokrasian pengurusan tanah telah meletakkan dua negara ini sangat maju ke depan berbanding Amerika yang lain?  Asalnya di Amerika dan Kanada, "rakyat" diberikan kebebasan untuk memiliki tanah untuk tujuan pertanian. Kerajaan pula hanya terlibat dalam pemilikan tanah bagi kepentingan-kepentingan awam tertentu. Kerajaan seperti membebaskan dirinya dari terlibat dalam menganugerah bahkan memiliki tanah untuk tujuan perladangan. Sebaliknya, di Latin Amerika, konsep NCR diamalkan. Tidakkah dengan wujudnya NCR di Latin Amerika dan bahkan Oceana, menidakkan rakyat pribumi untuk maju jauh ke depan. Sesungguhnya sifat dan sikap hebat Amerika dan Kanada (malah Australia) adalah to protest and being different from their mother British. Jalan baik untuk kita membangun Sarawak secara lebih kemas adalah dengan mendemokrasikan pengurusan tanah kita.

(12) Di akhir-akhir perkhidmatan saya di PELITA, saya telah menggalkan suatu pendekatan pilihan dalam mengiktiraf dan mengurus Tanah Rakyat ie melalui apa yang saya namakan sebagai Ladang Rakyat. Dalam konsep ini, PELITA memudahcara agar penduduk Kampung memohon tanah-tanah di pinggiran Kampung mereka secara berkelompok. Tanah-tanah ini kemudian diamanahkan kepada PELITA untuk dibangunkan. Pada masa itu, lantaran masalah kewangan dan kepakaran, PELITA telah menggunakan Felcra bagi memajukan tanah-tanah tersebut, memandangkan pihak Felcra boleh menyumber kewangan dari Kerajaan Persekutuan. Walaubagaimanpun, di pihak PELITA, kita sedang melatih kakitangan kita untuk menjadi tenaga pengurusan ladang dan juga sedang membangun ladang sawit secara sendiri di Daro sebagai persediaan untuk PWELITA kemudiannya memikul tanggungjawab penuh dalam menerkoi pembangunan tanah rakyat mengikut Model Ladang Rakyat. Cuma model ini, sehingga kini PELITA telah terlalu selesa dengan Felcra, sedang matlamat asalnya adalah untuk menjadikan Ladang Rakyat Sdn Bhd kepada Ladang Rakyat Berhad. Dengan cara itu, asas ekonomi rakyat akan dapat diperluaskan dengan lebih besar berbanding dengan hanya bergantung kepada sawit.

(13) Sebetulnya Taib telah bersetuju untuk menguna pakai Model tersebut secara lebih meluas dan banyak kawasan telah dikenalpasti untuk tujuan tersebut. Cuma the next is all about courage and commitment PELITA. Saya yakin dengan cara ini, Tanah Sarawak bukan hanya penting dan menjadi milik utuh rakyat bahkan ianya akan menjadi aset ekonomi yang sangat berguna kepada Kerajaan Negeri. Kedua-dua rakyat dan Kerajaan pasti beroleh duit yang saksama darinya, dan Sarawak pasti lebih maju dan bersatu padu. Maka isu NCR adalah lebih wajar untuk dilihat dari sudut cara atau Model Pengiktirafan dan Pengurusannya untuk memenuhi cita-cita kedua-dua rakyat dan Negeri. Denagn perubahan demografi rakyat, saya berkeyakinan bahawa mereka sudah bersedia dan mampu untuk menentukan perjalanan penguasaan ekonomi mereka. Cuma peranan Kerajaan khususnya jentera Kerajaan dalam memudah cara dan mengawal selia urusan mereka itu yang perlu kita jaga dengan baik. Kerajaan Sarawak harus mula mengorak langkah berani untuk lebih demokrasi kepada rakyat.

Kuching, Sarawak
6 Feb., 2018
Back To Top